#

A-ordningen - fra 01.01.2015

torsdag 23.01.2014

1.januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplynsinger om inntekts- og ansettelsesforhold.

UTBETALER DU LØNN SELV - OG ER DU FORBEREDT?

Formålet med A-ordningen er å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere pliktig opplysninger til det offentlige. Hovedforenklingen i A-ordningen består i at fem skjemaer erstattes med en melding; A-meldingen.

 

A-meldingen erstatter;

-              lønns- og trekkoppgaver,

-              årsoppgaver for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver,

-              terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk,

-              oppgave til lønnsstatistikk og

-              melding til Aa-registeret.

 

All rapportering skal være elektronisk.

 

Har du ansatte og utbetaler lønn så må A-melding sendes en gang per måned. Melding må sendes hver måned, også når ansatte har permisjon (ikke får lønn), og står registrert som ansatt i din virksomhet. Dette gjelder også for ansatte som lønnes sporadisk gjennom året (sesongarbeidere).

 

Du må rapportere opplysninger om oppstart og avslutning av arbeidsforhold fortløpende.

Fri telefon, fri bil, forsikringer og andre ytelser skal innrapporteres fortløpende, selv om de ikke representerer utbetalinger.

 

 

Vi kan hjelpe deg?

Ved å overlate lønnskjøringer og innrapportering til oss sparer du tid og penger, og de ansatte for oversiktlige lønnsslipper.

 

Vi har solid kompetanse og lang erfaring med lønns- og personalarbeid.