#

Aksjonærregisteroppgave

tirsdag 13.12.2016

I disse dager har Skatteetaten sendt ut e-post til alle aksjeselskaper med informasjon om innsending av aksjonærregisteroppgaven 2016. Innsendingsfristen er 31. januar 2017.

Alle aksje- og allmennaksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgave minst en gang i året, og senest innen utgangen av januar. Dette gjelder også selskaper som er avviklet i 2016. Unntatt å levere oppgaven er boligaksjeselskaper og selskaper registrert i Verdipapirsentralen.

Fokus Økonomi sender inn aksjonærregisteroppgaven for alle sine kunder, med mindre det er avtalt noe annet. Din kundebehandler hos oss vil ta kontakt med deg hvis vi skulle mangle informasjon til oppgaven. Nytt av året er at skatteetaten ilegger selskaper som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt. Den utgjør kr 2 098 per dag oppgaven er forsinket. Samlet tvangsmulkt vil bli kr 52 450 dersom oppgaven er forsinket 25 dager eller mer. Forsinket levering kan altså fort bli dyrt for deg. Vi ber derfor om raskt svar på våre henvendelser slik at vi får oppgavene inn i tide.

 

Har du spørsmål angående aksjonærregisteroppgaven, kan du ta kontakt med din kundebehandler hos oss.