#

Aksjonærregisteroppgaven 2019

torsdag 02.01.2020

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Fristen for innsending er 31. januar 2020

Skatteetatens aksjonærregister som mottar aksjonærregisteroppgavene, samler informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. I oppgaven rapporteres det inn endringer i aksjeeiere, aksjekapital, utbytte og omdanninger. Hva som er registrert i aksjonærregisteret per 31.12.2018 finner du på www.aksjeeiere.no. Norge har ikke noen løpene aksjeeierregister, men registeret blir oppdatert med endring i 2019 når alle disse oppgavene er registrert og godkjent.

Fokus Økonomi sender inn aksjonærregisteroppgaven på vegne av sine kunder hvis ikke annet er avtalt. Din kundebehandler hos oss vil ta kontakt med deg hvis vi er usikre på om det er endringer som må registreres i oppgaven. Vet du om endringer som ikke er meddelt oss ta gjerne kontakt så får vi notert det ned. Det er viktig at vi får denne informasjonen.

 

Konsekvenser hvis oppgaven ikke blir levert

Informasjonen fra aksjonærregisteroppgaven benyttes til å lage aksjeoppgaven som skal hjelpe aksjonærene å levere inn riktig skattemelding. Hvis oppgaven ikke leveres, vil aksjeoppgaven bli mangelfull og aksjonær må selv huske å legge inn riktige eierandeler og utbytte. 

Har du spørsmål angående aksjonærregisteroppgaven så ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du her.