#

Bilgodtgjørelse

onsdag 04.10.2017

Har du ansatte som benytter egen bil når de reiser i jobbsammenheng? Hva kan den ansatte kreve av bilgodtgjørelse og hvordan kan du som arbeidsgiver dekke denne reisekostnaden skattefritt?

Det er viktig å skille mellom hva den ansatte kan kreve og hva den ansatte kan få skattefritt ved dekning av bilgodtgjørelse. Hva som kan utbetales trekk- og avgiftsfritt av bilgodtgjørelse er regulert  i skattebetalingsforskriften, mens hva som kan kreves blir regulert ut i fra avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Statens reiseregulativ

Hvis din virksomhet følger reglene i statens reiseregulativ vil denne avtale definere hva dine ansatte kan kreve i bilgodtgjørelse når de er på yrkes- eller tjenestereiser. Det skal innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver ved bruk av egen bil, og det kan gis samtykke enten for enkeltreiser eller generelt for flere reiser samlet. Avtalen skiller mellom kjøring over og under 10 000 km og statens satser styrer hva den ansatte kan kreve i godtgjørelse.

Statens satser for 2017:


Reglene gjelder når den ansatte er på reise for arbeidsgiver, altså yrkes- eller tjenestereise. I disse tilfellene kan den ansatte kreve bilgodtgjørelse etter statens reiseregulativ. Når man er på yrkes- eller tjenestereise er utgangs- og endepunkt for reisen avgjørende for hvilken strekning den ansatte kan kreve bilgodtgjørelse for. 

Skattedirektoratets forskuddssatser

Bilgodtgjørelse for ansatte på yrkesreiser kan utbetales trekk- og avgiftsfritt, dersom godtgjørelsen er innenfor skattedirektoratets forskuddssatser og det leveres korrekt utfylt reiseregning som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold: 

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • navn på passasjer, dersom det kreves passasjertillegg

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2017: 


A-melding
 

Utbetalt bilgodtgjørelse er lønnsopplysningspliktig og skal innrapporteres i a-meldingen. Antall km må oppgis. Utbetales godtgjørelsen etter statens satser må den splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del. Overstiger godtgjørelsen Skattedirektoratets forskuddssatser skal det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av den overskytende delen.