Endring i betalingsfrister

torsdag 26.03.2020

Grunnet den pågående Corona-sitasjonen har Regjeringen innført endringer i betalingsfrister. Nedenfor følger en oppsummering av endringene.

Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

 

Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

 

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

 

Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Har du noen spørsmål, eller trenger bistand? Ta kontakt her