Enkelte aksjeselskaper som har søkt om endring av forskuddsskatten må søke på nytt!

mandag 13.02.2017

Aksjeselskaper som har søkt om endring av forskuddsskatt i perioden 10. til 12. januar må søke på nytt.

Dette fremgår av et notat på skatteetaten sine sider. Første forfall for forskuddsskatten er allerede 15. februar. Det haster derfor med å søke på nytt for selskapene dette gjelder. Notisen finner du her.

 

Hvem kan få redusert eller ingen forskuddsskatt?

Skattekontoret kan frafalle forskuddsskatten når det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret. Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen. Søknadsskjema finner du her.