#

FOKUS ØKONOMI I ENDRING

tirsdag 25.10.2016

 

NY DAGLIG LEDER OG NYTT SPENNENDE SAMARBEID

 

 

Asle Ivar Klemmetsrud begynte som ny daglig leder i Fokus Økonomi 1. juli 2016. Asle Ivar er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere jobber som revisor i Deloitte Oslo og som daglig leder i Regnskap & Revisjon Valdres.

 

Ved siden av å være daglig leder vil Asle Ivar, med sin kompetanse, ha et overordnet fagansvar. Han vil være en betydelig faglig ressurs både internt og ut mot kunder, spesielt i forbindelse med rapportering, selskapsstruktur, nyetablering, fusjon/fisjon og annen rådgivning.

 

 

Fokus Økonomi har i forbindelse med lederskiftet innledet et samarbeid med Regnskap & Revisjon Valdres. Kontorene er like på mange områder og det faglige samarbeidet gir tilgang på mye kunnskap. Selskapene er ikke fusjonert, men samarbeider i alle ledd, også på eiersiden. Asle Ivar er daglig leder for både Fokus Økonomi og Regnskap & Revisjon Valdres, som ut over denne felles ledelsen vil fortsette som selvstendige regnskapskontorer. 

 

 

Dette er også omtalt i Ringerikes Blad.

Fokus Økonomi med ny sjef og nytt samarbeid