Forvirret av nye begreper?

mandag 27.03.2017

 

I disse selvangivelsestider kan man fort bli forvirret av nye begreper. For selvangivelse heter ikke lenger selvangivelse, men har byttet navn til skattemelding.  

 

I forbindelse med innføring av ny skatteforvaltningslov ble mange av de kjente og innarbeidede begrepene endret. Vi prøver å ta i bruk de nye begrepne med en gang. For å redusere forvirringen har vi laget en liten ordbok. Det gamle begrepet står først, etterfulgt av det nye.

 

Selvangivelse –>skattemelding                                                                        

Ligning –> fastsettelse

Omsetningsoppgave –> MVA-melding (skattemelding for merverdiavgift)

Inntektsår –> skattleggingsperiode

Termin –> skattleggingsperiode

Utlignet -> fastsatt

Ligningsverdi –> formuesverdi

Selskapsoppgave – >selskapsmelding

Deltakeroppgave –> deltakermelding

Ligningsmyndighet –> skattemyndighet

Ligningsloven –> skatteforvaltningsloven

 

Vi håper ordboka gjør det lettere for deg når de ulike dokumentene dukker opp i Altinn.