#

Fradrag for Representasjonskostnader

mandag 21.08.2017

Kostnader til representasjon er som hovedregel ikke skattemessig fradragsberettiget. 

 

Det gis likevel fradrag for kostnader til beskjeden bevertning av kunder og forretningsforbindelser under visse vilkår:

 - den som krever fradrag er næringsdrivende og kostnadene knytter seg til virksomheten, 

 - bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer,

 - bevertningen befinner seg på arbeidsstedet eller på et spisested i nærheten hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet på arbeidsstedet,

 - det ikke blir servert brennevin,

 - kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr. 451 pr. person (fra og med 2016).

Hvis en eller flere av vilkårene ikke er oppfylt er ikke kostnaden fradragsberettiget, heller ikke deler av den. 

 

Kostnader til bevertning må dokumenteres med med bilag (f. eks kvittering fra spisestedet) og være påført hvem som deltok og formålet med bespisningen. Noe vi ser ofte er at beløpsgrensen på kr. 451 per person blir overskredet. Husk at denne er absolutt. 

Spør oss gjerne hvis du er usikker.