#

Fradragsrett for gaver til ansatte og forretningsforbindelser

torsdag 24.11.2016

Det er snart jul og mange bedrifter ønsker å gi en påskjønnelse til sine ansatte og forretningsforbindelser. Men hva kan man gi uten at mottakeren må skatte av det? Kan bedriften få fradrag for gavene de kjøper?

Gaver til ansatte

 

Gaver til ansatte og styremedlemmer er skattfrie for mottakeren hvis de ikke overstiger kr 1000 i løpet av et kalenderår. Gaven må gis etter en generell ordning/ til alle ansatte i selskapet, og gaven kan ikke være penger (gavekort som ikke kan løses inn i kontanter er greit). Det er ikke skattemessig fradragsrett eller fradragsrett for merverdiavgift i selskapet for kjøp av slike gaver.  

 

Blir det gitt penger i gave, skal det innberettes på samme måte som lønn og bonus. Det samme gjelder hvis det blir gitt gaver over grensen på kr 1000. Da skal det overskytende innberettes.

Gaver av bagatellmessig verdi kan gis uten å utløse skatteplikt for mottakeren. Dette gjelder i tillegg til grensen på kr 1000 per år. Eksempler på gaver av bagatellmessig verdi er blomster, konfekt, rimelig vin mv. Slike gaver gir skattemessig fradragsrett for selskapet. 

 

For spesielle anledninger som jubileer, merkedager, runddager og bryllup gjelder andre regler. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

 

Gaver til forretningsforbindelser

 

Utgangspunktet er at gaver til forretningsforbindelser ikke er fradragsberettiget, dette gjelder både skatt og merverdiavgift. Det er likevel noen unntak. Det gis skattemessig fradrag for beskjeden bevertning og enkle oppmerksomheter som blomster, vin, konfekt mv. opptil en øvre beløpsgrense på kr. 250. Ved kjøp av blomsterkrans ved dødsfall er beløpet ubegrenset.

Det foreligger også merverdiavgiftsfradrag for slike gaver som ikke overstiger kr 100.

 

 

Bildet er lånt fra www.kiplinger.com