#

Fradragsrett for gaver til ansatte og kunder

mandag 18.12.2017

Det er snart jul og mange bedrifter ønsker å gi en påskjønnelse til sine ansatte og forretningsforbindelser. Vi oppsummerer reglene for moms- og skattefradrag på gaver til ansatte og kunder. 

Gaver til ansatte

Gaver til ansatte og styremedlemmer er skattfrie for mottakeren hvis de ikke overstiger kr 1000 i løpet av et kalenderår. Gaven må gis etter en generell ordning/ til alle ansatte i selskapet, og gaven kan ikke være penger (gavekort som ikke kan løses inn i kontanter er greit). Det er ikke skattemessig fradragsrett eller fradragsrett for merverdiavgift i selskapet for kjøp av slike gaver.  

Blir det gitt penger i gave, skal det innberettes på samme måte som lønn og bonus. Det samme gjelder hvis det blir gitt gaver over grensen på kr 1000. Da skal det overskytende innberettes.

Gaver av bagatellmessig verdi kan gis uten å utløse skatteplikt for mottakeren. Dette gjelder i tillegg til grensen på kr 1000 per år. Eksempler på gaver av bagatellmessig verdi er blomster, konfekt, rimelig vin mv. Slike gaver gir skattemessig fradragsrett for selskapet. 

For spesielle anledninger som jubileer, merkedager, runddager og bryllup gjelder andre regler. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

 

Gaver til forretningsforbindelser

Utgangspunktet er at gaver til forretningsforbindelser ikke er fradragsberettiget, dette gjelder både skatt og merverdiavgift. Det er likevel noen unntak. Det gis skattemessig fradrag for beskjeden bevertning og enkle oppmerksomheter som blomster, vin, konfekt mv. opptil en øvre beløpsgrense på kr. 260. Ved kjøp av blomsterkrans ved dødsfall er beløpet ubegrenset.

 

For å få fradrag for moms, kan ikke beløpet overstige 100 kr pr. gave. Dette gjelder både for ansatte og forretningsforbindelser.