#

Innberetning av fri mobil

mandag 18.09.2017

Fri telefon er en av de mest brukte naturalytelsene i norsk arbeidsliv. Måten arbeidsgiver dekker kostnadene på har betydning for hvordan fordelen beskattes.

Arbeidsgivers dekning av ansattes mobilabonnement omfattes av reglene om elektronisk kommunikasjon. Dekning av bredbånd, fasttelefon hjemme og IP-telefon omfattes også av reglene.  Hvis arbeidsgiver dekker den ansattes tilgang til tjenestene, er maksimal skattepliktig fordel begrenset til et sjablongbeløp hvert år, og for ett år er det kr. 4.392 uavhengig av antall tjenester som blir dekket. Hvilken skattemessig fordel som er beregnet på ek-tjenester hos andre arbeidsgivere skal ikke tas hensyn til. Forutsetning for å kunne benytte seg av regelen er at den ansatte har tjenstlig behov, og tilgang til å bruke tjenesten privat utenfor arbeidstiden.

Hvordan arbeidsgiver dekker tilgangen til tjenesten påvirker skattepliktig fordel den enkelte måned.

Det finnes to ulike type dekninger og en kombinasjon av disse.

  • Naturalytelse - Når abonnementet står i arbeidsgivers navn, er skattepliktig fordel for den ansatte kr. 366 hver måned uavhengig av faktisk bruk. Om arbeidsgiver dekker hele eller deler av regningen har ingen betydning for den skattepliktige fordelen. Dette gjelder så lenge den ansatte har tilgang til å bruke abonnementet.
  • Utgiftsgodtgjørelse - Refunderer arbeidsgiver kostnadene til fri telefon etter bilag, vil skattepliktig fordel bli det faktisk refunderte beløp den enkelte måned begrenset opp til kr. 4.392 pr år. Inntil maksimal skattepliktig fordel er oppnådd vil faktisk forbruk har betydning for fordelen den enkelte måned. Beskatning av el-kommunikasjon stanser når dekning når kr. 4.392.
  • Blandingsmodell - De to overnevnte modellene kan også kombineres, noe vi ser svært ofte i praksis. En ansatt kan både beskatte kr 366 som naturalytelse og samtidig få refundert faktisk forbruk som utgiftsgodtgjørelse, hver måned inntil dekningen samlet når kr 4.392 i løpet av et år. Det kan f.eks. være mobilabonnement i arbeidsgivers navn og bredbånd hjemme.