Innrapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende

onsdag 15.02.2017

I disse dager er det mange selvstendig næringsdrivende som mottar en oppgave over utbetalinger til selvstendig næringsdrivende. Grunnen til dette er en opplysningsplikt lovfestet i skatteforvaltningsloven § 7-10 e.

Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven innebærer at alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal innrapportere det fakturerte beløpet.

Det er tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art som innrapporteres til ligningsmyndighetene. Det er også krav om at den selvstendig næringsdrivende ikke har et fast forretningssted. Rapporteringen er et tiltak mot skatteunndragelse og svart arbeid. Det er likevel slik at det ikke skal foreligge noen subjektiv avveining for de som sender inn oppgaven. Hvis vilkårene om type tjenester og manglende fast forretningsted er oppfylt, foreligger det oppgaveplikt. 

Hvis du ønsker mer utfyllende informasjon kan du ta kontakt med oss, eller lese mer her.