Kompensasjonsordning for næringslivet

mandag 06.04.2020

Hvem ordningen omfatter

Kompensasjonsordningen er foreslått å gjelde for alle registrerte foretak i Norge. Det vil si selskapet som er registrert i Foretaksregisteret, samt enkeltpersonforetak som er registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må ha skatteplikt i Norge.

 

Hvilken periode ordningen gjelder

Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai. Første utbetaling er planlagt i april.

Søknader vil kunne leveres fra 17. april, i egen nettportal.

 

Krav om omsetningsfall

For å få kompensasjon er det et krav om å kunne vise til minimum 20% omsetningsfall i mars, og minimum 30% fall i april og mai.

 

Det er valgfritt om foretaket vil sammenlignet omsetningsfallet med:

  1. Samme måned i 2019
  2. Gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020

 

Unngåelige faste kostnader

Leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikringer, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader regnes som unngåelige faste kostnader. Departementet vil komme med en forskrift og gi nærmere bestemmelser over hva som regnes som unngåelige faste kostnader.

 

Disse postene inngår:

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med din saksbehandler for bistand. Du finner vår kontaktinfo her.