#

NY MVA-MELDING FRA 2017

torsdag 06.10.2016

MANGE AV VÅRE KUNDER HAR FÅTT MELDING FRA SKATTEETATEN OM INNFØRING AV NY MVA-MELDING FRA 2017, OG VI FÅR MANGE SPØRSMÅL ANGÅENDE DETTE. VI SER DET DERFOR NØDVENDIG OG ORIENTERE LITT OM ENDRINGEN.

Skatteetaten har foretatt endringer ved rapportering av merverdiavgift som resulterer i overgang fra dagens omsetningsoppgave til ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen). Endringen trer i kraft fra 1. januar 2017. Alle terminer som tilhører 2016 skal rapporteres på den gamle meldingen. De som har årstermin for merverdiavgift vil derfor ikke blir berørt før oppgaven for inntektsåret 2017 som leveres i 2018.

 

Den største endringen i MVA-meldingen er at det ved import ikke lenger skal betales MVA på innførselstidspunktet. Dette skal i stedet tas med i MVA-meldingen. Den nye MVA-meldingen vil derfor inneholde flere linjer enn den gamle. Alle varer skal som tidligere fortolles til tollvesenet, og toll og særavgifter betales som i dag. Privatpersoner og virksomheter som ikke er registrert for MVA, skal betale MVA ved fortolling som tidligere.  I følge skatteetaten vil man kunne hente ned en rapport fra Tolletaten i Altinn som viser en oversikt over alle deklarasjoner i perioden.              

 

Det er i utgangspunktet ikke noe du som kunde trenger å gjøre i forbindelse med den nye meldingen, men for de som driver med import kan det være greit å være klar over endringene ved betaling av innførsel MVA.   

 

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål.