Oversikt over godkjente kassasystemer

tirsdag 28.02.2017

 

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

 

Foto: Kassasystem fra iZettle

 

Skatteetaten skriver at det nye kassasystemregelverket vil gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem. De aktuelle endringene i boksføringforskriftene gjelder særlig regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg. Det innføres et nytt unntak som gjelder dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) der alle kundene angis med navn og adresse. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. 

 

Det blir stilt bestemte tekniske krav til utformingen av de nye kassasystemene. Alle systemleverandører må levere en produkterklæring i Altinn for å bekrefte at deres systemet er samsvar med kassasystemloven og kassasystemforskriften. Kravene finner du her.

 

Skatteetaten har utarbeidet en liste over de systemleverandørene som har levert erklæring i samsvar med regelverket. Listen kan du se her.

 

Kjøper du nytt kassasystem etter 1. januar 2017 er leverandørene pliktige til å selge deg systemer som oppfyller de nye kravene. Ved kjøp av brukte systemer er det derimot viktig å sjekke at systemet oppfyller regelverket.