#

Pendlere taper fradragsrett

fredag 02.02.2018

Fra 2018 vil du som langveisfarende pendler, som på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet, kunne få mindre fradrag. 

Regjeringen fastslår at det ikke lenger kan kreves fradrag for utgifter til kost dersom pendlerboligen tilbyr kokemuligheter og muligheter for oppbevaring av mat. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. januar 2018.

Innstrammingen av regelverket består av følgende punkter:

  • Det gis ikke fradrag for kost der skatteyter bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller overnatter privat.
  • De øvrige fradragssatsene reduseres med 150.
  • Det innføres en tidsbegrensning på 24 måneder for fradrag for kost og losji.

 

Regjeringen mener to år sammenhengende arbeidsforhold gir arbeidstaker tilstrekkelig tid til å tilpasse seg den nye situasjonen. Regelendringen vil også føre til at det ikke lenger vil være mulig å motta trekk- og skattefri kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver ved overnatting på hybel/brakke. Imidlertid vil det være dekning for at arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter 24 måneder.

Les mer om fradragsrett for pendlere her