Reaksjoner på brev om tvangsmulkt

onsdag 01.02.2017

Skatteetaten har i januar sendt ut brev på Altinn til alle avgiftspliktige. Mange har oppfattet dette som om de selv er ilagt tvangsmulkt, men brevet fra skatteetaten er kun ment som et informasjonsskriv. Skatteetaten har beklaget ordlyden og endret brevet til de som har mottatt det, etter at kritikken kom.

Les om de nye reglene om tvangsmulkt her.