#

Redusert oppbevaringstid

fredag 13.03.2015

FEM ÅRS OPPBEVARINGSTID FOR DE ALLER FLESTE TYPER REGNSKAPSMATERIALE ER VEDTATT

Halvering av oppbevaringstiden for regnskapsmateriale fra 10 år til 5 år som ble vedtatt 1. februar 2014, blir stående for de aller fleste typer regnskapsmateriale. Dette ble klart etter at Finansdepartementet fastsatte endringer i oppbevaringsreglene i bokføringsforskriften.

 

Endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft fra 01.01.2015 har som resultat at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) blir fem år etter regnskapsårets slutt.

 

Forskriftsendringen gjør at det aller meste av bilag, spesifikasjoner og regnskapsrapporter fra 2009 og tidligere nå kan makuleres.

 

Det er likevel gjort unntak fra redusert oppbevaringstid for følgende dokumenter:

 

  • Prosjektregnskap:

 - videreføring av krav om minst 10 års oppbevaring av dokumentasjon av prosjektregnskap med frist fra avluttede regnskapsår. Dette innebærer at bygge- og anleggsbransjen fortsatt må oppbevare prosjektregnskap og bilag i tilknytning til dette i ti år. Dette gjelder også byggekontrakter, anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter, timelister og ordrelister.

 

  • Kjøpsdokumentasjon

- oppbevaring av kjøpsdokumentasjon ved ny-, på- eller ombygging av eiendom som kapitalvare etter justeringsreglene skal være minst 10 år etter regnskapsårets slutt.

 

  • Kunde- og leverandørspesifikasjoner:

- bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner opprettholder kravet om 10 års oppbevaring.

 

  • Petroleumsutvinning eller rørledningstransport:

- videreføring av de generelle kravene om oppbevaring i minst 15 år for bokføringspliktige som driver virksomhet med petroleumsutvinning eller rørledningstransport.

 

  • Utenlandske selskaper:

- oppbevaring i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, videreføres.