#

Regelendringer fra 1. juli 2017

tirsdag 27.06.2017

Hvert år kommer det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli. I 2017 er det flere regelendringer som berører arbeidslivet. Nedenfor er en liste over de viktigste endringene du som arbeidsgiver bør kjenne til.

Ny lov om statens ansatte

Tjenestemannsloven blir opphevet og erstattes av ny lov om statens ansatte. Regelverket berører alle ansatte i staten, og vil omfatte blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, prøvetid, oppsigelse og fortrinnsrett.

Arbeid på kveldstid

Det blir tillatt for arbeidstakere å inngå avtale om arbeid mellom kl. 21 og 23, uten at arbeidets art gjør det nødvendig. Initiativet må komme fra arbeidstakeren selv og avtale må gjøres skriftlig. Les mer

Skjerpet vern av varslere

Det blir krav om at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Dette gjelder også innleid arbeidskraft og myndighetene får taushetsplikt om hvem som har varslet. Les mer

Internkontrollforskriften

Endringen fokuserer på security (sikring) og innebærer i hovedsak en tydeliggjøring av virksomhetens plikt til å forebygge uønskede hendelser. Les mer

Krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser

Fra 1. juli stilles det krav i byggherreforskriften om at det skal foreligge en elektronisk oversikt over alle ansatte, med navn og fødselsdato, på en byggeplass. Oversiktslistene skal føres elektronisk og inneholde HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på byggeplassen. Det er ikke stilt spesifikke krav til hva slags dataformat som skal benyttes, men disse skal til enhver tid holdes oppdatert. Les mer