#

Reise på regning - 7 ting du må vite

torsdag 05.09.2019

Kompliserte regler for diettgodtgjørelse og skatt gjør at mange arbeidsgivere velger å la ansatte reise på regning. Når du får refundert dine faktiske reiseutgifter på denne måten, er dette i utgangspunktet skattefritt, og det skal heller ikke rapporteres inn eller beregnes arbeidsgiveravgift.

En viktig forutsetning for å dekke reiseutgifter skattefritt på denne måten, er at merutgiftene i forbindelse med reisen anses som nødvendig. Utgifter til konsertbilletter, teater, toalettsaker eller lignende regnes ikke som nødvendige merutgifter, og du som arbeidstaker skal betale skatt for dette.

 

Disse 7 punktene må du vite om ved reiseutgifter dekket over regning:

1. Bilagene må påføres formål

Kvitteringen som leveres av den ansatte skal påføres med navn på vedkommende og formålet med reisen eller utlegget. Gjelder kvitteringen oppholdsutgifter, som fly eller hotell, skal arrangementet den ansatte har deltatt på skrives på bilaget.

2. Kvitteringen kan leveres elektronisk

Skattereglene stiller ingen krav til at kvitteringen/bilaget skal leveres på papir. Elektroniske bilag er godkjent når formatet ikke enkelt kan redigeres, som f.eks et bilde tatt med mobilen.

3. Ingen beløpsgrenser for mat

Innenfor rimelighetens grenser er det ingen beløpsgrense på hvor dyr mat den ansatte kan få dekket skattefritt. Arbeidsgiver kan likevel alltid sette en øvre grense gjennom bedriftens reisepolicy.

4. Alkohol kan bare dekkes skattefritt til maten

Drikke i forbindelse med måltidet har ingen begrensninger, men det må være drikke til maten, ikke bar-regningen etter man har spist. Arbeidsgiver kan også her sette grenser for hva som dekkes og ikke.

5. Det er mulig å kombinere diettgodtgjørelse med reise på regning

Hvis den ansatte i utgangspunktet reiser på diett, men har lyst en dyrere middag, er det fullt mulig å ta den på regning mens man får diett for frokost og lunsj. Det må da gjøres måltidsfradrag for middagen på reiseregningen og det forutsetter at arbeidsgiver vil betale for den dyre middagen.

6. Småutgifter trenger det ikke leveres bilag på

Utgifter som parkering, bagasjeoppbevaring, bompenger osv. kan dekkes skattefritt på reiseregningen, uten at den ansatte leverer kvittering/bilag. Eneste forutsetning er at utgiftene spesifiseres enkeltvis på reiseregningen og betraktes som nødvendige merutgifter på reisen.

7. Bilgodtgjørelse på regning

Det å kreve refusjon av faktiske utgifter for bilkjøring på reisen er i praksis umulig. Ved bruk av egen bil på reise må den ansatte kreve kilometergodtgjørelse etter de satsene virksomheten bruker. Bilgodtgjørelse er skattepliktig over 3,50 kr pr. km.

 

Har du spørsmål knyttet til reiseregning, diettgodtgjørelse eller andre naturalytelser, ta kontakt med din kunderådgiver hos oss.