#

Oversikt over skattesatser og beløpsgrenser for 2015

fredag 27.03.2015

Satsguiden inneholder følgende satser:

 

  • Statens reiseregulativ innland og utland
  • Trekkpliktige naturalytelser
  • Skattesatser og beløpsgrenser
  • Avgifter (arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og arveavgift med satser og beløpsgrenser)
  • Avskrivningssatser
  • Grenseverdiene for skattefrie gaver til ansatte m.m.
  • Folketrygdens grunnbeløp

 

Hele guide kan lastes ned her:

 

SATSGUIDEN 2015