#

Selvangivelsesfrist

tirsdag 13.03.2012

FORLENGET SELVANGIVELSESFRIST TIL 31. MAI FOR EKTEFELLER TIL NÆRINGSDRIVENDE

 

Begge ektefeller, hvorav minst én er næringsdrivende, kan i 2014 levere selvangivelsen frem til 31. mai.

 

Endringen er en følge av at Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet i oktober 2013 anmodet Finansdepartementet og Skattedirektoratet om å gi ektefeller av næringsdrivende utsettelse til 31. mai henholdsvis permanent og midlertidig, noe som vil forenkle innleveringen for ektefeller med felles inntekts- og formuesforhold. Fristutsettelse innvilges for 2014. 

 

Skattedirektoratet skriver følgende:

I påvente av en eventuell regelendring vil Skattedirektoratet med hjemmel  lignl. § 4-7 nr 5 gi fristutsettelse til 31. mai 2014 for ektefeller av næringsdrivende." 

 

Håndteringen vil skje automatisk.