Sjekk årsoppgavene nå og unngå feil i skattemeldingen

mandag 27.02.2017

 

I løpet av januar skal du ha mottatt sammenstillingsoppgave fra arbeidsgiver, og eventuelle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskap og barnehage. Sjekk at årsoppgavene stemmer, og finner du feil eller du ikke har mottatt oppgavene, må du få dette rettet innen 1. mars.

Foto: COLOURBOX.COM

 

Opplysningene i årsoppgavene blir i tillegg til at du mottar dem også rapportert til Skatteetaten, slik at de kommer med på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Det er derfor viktig å kontrollere at tallene i årsoppgavene er korrekte, slik at skattemeldingen blir riktig.

Oppdager du feil eller at du mangler enkelte oppgaver, må du ta kontakt med den du har fått eller skulle ha fått oppgaven fra. Du har krav på en ny og korrekt oppgave, som oppdragsgiver også skal sende til Skatteetaten. Denne må være innsendt innen 1. mars for å komme med på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Korrigering av feil eller manglende opplysninger i den forhåndsutfylte skattemeldingen kan være en tidkrevende prosess. Nye korrekte oppgaver med innhentes, og tilføyelse og endringer i skattemeldingen må utføres, og dette kan medføre at du får et senere skatteoppgjør enn du normalt ville fått.

 

Nedenfor finner du en liste over aktuelle oppgaver du kan ha mottatt via e-post, brev eller nettbank:

  • Årsoppgave om inntekt fra arbeidsgiver
  • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
  • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
  • Årsoppgave fra banker
  • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning evt. realisasjon av verdipapir
  • Årsoppgave fra forsikringsselskap
  • Årsoppgave fra barnehagen over hva som er betalt
  • Årsoppgave fra skolefritidsordning over hva som er betalt
  • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring