#

Sjekk om foretaksnavn, domene og varemerke er ledig i ett søk

fredag 24.03.2017

 

Nå blir det enklere for nyetablerere og gründere å finne ut om et firmanavn er ledig, og i så fall om domenenavn og varemerke også er tilgjengelig. 

Brønnøysundregistrene, Patentstyret, og Norid har gått sammen om å lage tjenesten Navnesøk, se navnesok.no

Denne tjenesten skal gjøre det enklere og gi bedre kunnskap til nyetablerer og gründere i oppstartsfasen. Her finner du ut om noen har tatt i bruk både foretaksnavnet dere vurderer, og om samme navn er tilgjengelig som domenenavn. I samme søket fremgår det også om noen har varemerkebeskyttet navnet.

Brønnøysundregistrene skriver i sin pressemelding at rekkefølgen du registrerer navn i har betydning. Når du skal starte bedrift er det mye å huske på, og du skal kanskje registrere både domene, foretak og varemerke. Navnesøk-tjenesten vil hjelpe deg å gjøre dette i riktig rekkefølge og begrense navnekonflikter og navnesnapping. Målet med løsningen er å effektivisere navnesøk-prosessen og samtidig vise de ulike relevante registreringsmulighetene ved oppstart.