#

Skatteoppgjøret 2016 - 25. oktober kom de siste oppgjørene

mandag 30.10.2017

De første skatteoppgjørene 2016 for næringsdrivende ble sendt ut 2. august. Onsdag 25. oktober ble de siste skatteoppgjørene for inntektsåret 2016 klare.

 

Vi sjekker skatteoppgjøret på alle våre kunder.

Ved eventuelle feil tar vi kontakt med Skatteetaten og/eller deg som kunde for å sende inn en endring eller klage. Er det oppdaget feil eller mottatt nye opplysninger kan vi sende inn en endring. Har du mottatt vedtak fra Skatteetaten om at de har endret skattemeldingen din kan det sendes inn klage. Fristen for å klage på ligningen er seks uker etter fastsettingsvedtaket er mottatt.

Har du fått restskatt forfaller denne til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til skatteyter. Ved restskatt på over kr 1000 deles betalingen opp i to like beløp. Den første forfaller etter tre uker og den andre fem uker fra den første. Restskatten må betales innen forfall selv om man har sendt klage på ligningen. Elektroniske brukere får sin faktura i Altinn. Er man ikke elektronisk bruker får man den tilsendt på papir i posten.

Har du skatt til gode vil dette bli utbetalt til kontonummeret opplyst på skatteoppgjøret. Får du utbetalt et beløp som er mindre enn det som er opplyst kan det være at Skatteetaten har foretatt en motregning mot et annet krav. Dette vil eventuelt opplyses om i et eget brev.