Siste frist for å unngå renter på restskatten

mandag 01.01.0001

Hvis du betaler restskatten innen onsdag 31. mai unngår du renter. Renten er 0,38 prosent per år, beregnet fra 1. juli i 2016 frem til forfall for første termin for restskatt i 2017. Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

Finn KID og kontonummer her.