#

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

fredag 25.08.2017

Mange selvstendig næringsdrivende har opplevd å komme i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av sykdom. Arbeidstakere får dekt tapt inntekt fra folketrygden med opptil 6G fra første fraværsdag. Selvstendig næringsdrivende må imidlertid nøye seg med maksimalt 65% av tapt inntekt fra 17. sykefraværsdag

Dagens regler gir selvstendig næringsdrivende rett til 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag med begrensning opp til 6 G. Beregning av sykepengegrunnlaget kan du lese om her. Stortinget har nå vedtatt endringer i folketrygdloven som bedrer rettighetene til selvstendig næringsdrivende som blir sykemeldte. Fra og med 1. oktober vil du som selvstendig næringsdrivende få dekket 75% av sykepengegrunnlaget med en begrensning på inntil 6 G.   

Nav tilbyr selvstendig næringsdrivende også en egen sykepengeforsikring som vil gi høyere og tidligere utbetaling av sykepenger. Denne forsikringen kan søkes om på Nav sine hjemmesider.

Du kan velge mellom tre ulike typer forsikringer:

  • 75% av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag (1.-16. sykefraværsdag)
  • 100% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
  • 100% av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Forsikringspremien vil variere ut i fra hvilket alternativ man velger. 

Hvis du ønsker bistand eller ytterligere informasjon i forbindelse med sykepenger kan du ta kontakt med oss.