#

Tap av fradragsrett ved kontant betaling over kr. 10.000

tirsdag 12.09.2017

Kostnader som betales kontant og som samlet utgjør kr. 10 000 eller mer gir IKKE fradragsrett. Du får ikke fradrag selv om kostnaden er høyst reell og knyttet til virksomheten. 

Flere betalinger som gjelder samme leveranse, kontrakt, tjeneste eller lignende, vurderes som én betaling ved vurdering av om beløpsgrensen er overskredet. Det skal også ses samlet på løpende eller periodiske ytelser (eks. lønn og husleie) som kommer til fradrag i samme år. Ved brudd på bestemmelsen vil man hverken få fradrag ved beregning av skatt eller merverdiavgift.

Hvis den samlede kjøpesummen for en vare utgjør kr 10 000 eller mer, er det bare beløpet som betales over bank det kan kreves fradrag for. Finansdepartementet har også presisert at det ikke er anledning til i ettertid å gjøre om betalingen for en vare fra kontant betaling til betaling via bank.

En grei huskeregel er derfor å alltid betale via bank!