Våre tjenester

Vi tilbyr økonomiske tjenester knyttet til løpende drift og etablering av virksomhet. Dette gjelder både for landbruk- og forretningsregnskap.

 Vi har erfaring fra de fleste bransjer og foretaksformer.

 

 Vi kan tilby tjenester utført hos oss, eller vi kan utføre arbeidet hos deg.

Vi kan også etablerere en arbeidsdeling ut fra dine ønsker og behov. 

 

Vi tilbyr tilgang til vårt økonomisystem slik at du som kunde selv kan utføre fakturering og regnskapsoppgaver når det passer deg.

 

 

 

SOM KUNDE HOS OSS SKAL DU KUNNE FORVENTE:

Kvalitet - Engasjement - Godt humør

Bilagsbehandling er fortsatt en stor del av jobben. Vi tilstreber å håndtere alle bilag elektronisk. Prosessen automatiseres selvfølgelig i størst mulig grad, men i mange tilfeller er manuell innregistrering fortsatt mest effektivt. Det er viktig å merke seg at også manuell innregistrering kan baseres på elektronisk fakturaflyt.

Elektronisk bilagsbehandling legger til rette for effektiv bilagshåndtering, økt samhandling, og det forenkler senere oppslag og bearbeiding. Som en bonus ivaretas bokføringsforskriftens oppbevaringskrav.

Spar tid og skaff oversikt. Vi kan fungere som bedriftens fakturamottak. Inngående faktuaer attesteres på skjerm. Regnskapssystemet vårt kommuniserer elektronisk med nettbanken og sørger for betaling av attesterte fakturaer. 

Faktureringsprosessen kan settes opp på flere måter. Våre kunder kan fakturere direkte i vårt program eller via en nettleserbasert løsning. Eventuelt kan vi bistå med fakturering basert på mottatt fakturagrunnlag. Dersom det faktureres i eksternt program, bokfører vi og sørger for oppdaterte reskontrolister. Foretrukket format er selvfølgelig EHF.

Purring og inkassovarsler sendes enkelt ut fra vårt system.

Gjennom vår relasjon med inkassobyrået Argus Kreditt AS kan vi registrere og følge opp inkassosaker for våre kunder.

Lønnsfunksjonen er både viktig og krevende. Likevel har mange foretak dyre og sårbare opplegg for dette.

La oss ta oss av lønnskjøringen. I tillegg sørger vi da for all nødvendig offentlig rapportering. Vi kan også bistå i forbindelse med overføring av lønnsutbetaling og tilhørende offentlige avgifter. Ta kontakt for et godt tilbud på outsourcing av lønnsfunksjonen.

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer er en naturlig del av regnskapsprosessen. Regnskapsfører kjenner virksomheten og tallene godt fra det løpende arbeidet gjennom året, og  vil derfor normalt sett utarbeide årsregnskap og ligningspapirer av høy kvalitet på en effektiv måte. Det samme gjelder innsending av aksjonærregisteroppgaver.

Budsjettering og rapportering tilpasses den enkelte virksomhets behov og ønsker. Historisk tallgrunnlag trekkes enkelt ut fra vårt system slik at utgangspunktet for budsjettering blir best mulig.

Vi kan produsere det aller meste - fra de enkleste rapportene til avanserte prosjektrapporter, likviditetsanalyser mv. 

Vi bidrar jevnlig i forbindelse med eierskifte i landbruket. Dette er en spesialoppgave som vi har lang erfaring og høy kompetanse på.

Ved siden av eierskifter bistår vi gjerne med andre oppgaver som driftsplaner, skogsameieforvaltning, jordleieavtaler, kvoteleieavtaler, forpaktningsavtaler osv.

 

Vi bistår med nystiftinger, omdanninger, kapitalendringer, restrukturering, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, skatteplanlegging mv.

Hos oss kan du få tilgang til økonomisystemet 24 timer i døgnet

 

Programvare vi benytter:

  • Duett Økonomisystem
  • Sticos Regnskapsmetodikk
  • Huldt & Lillevik Lønn
  • Total Årsoppgjør
  • Sticos Oppslag